TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Tra cứu
1. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt bổ sung năm 2024 theo hình thức xét kết quả học tập cấp THPT 10/07/2024 15/08/2024 Tra cứu
2. Tra cứu kết quả xét tuyển theo hình thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp HCM tổ chức 21/06/2024 15/08/2024 Tra cứu
3. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2024 theo hình thức xét kết quả học tập cấp THPT 21/06/2024 15/08/2024 Tra cứu
4. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt Bổ sung năm 2023 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 07/07/2023 15/08/2023 Hết hạn
5. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2023 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 16/06/2023 15/08/2022 Hết hạn
6. Tra cứu kết quả xét tuyển năm 2023 theo hình thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp HCM tổ chức 16/06/2023 15/08/2023 Hết hạn
7. Danh sách trúng tuyển vào ĐHĐN năm 2022 07/09/2022 30/09/2022 Hết hạn
8. Giấy báo trúng tuyển tuyển đợt 1 năm 2022 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 01/07/2022 30/07/2022 Hết hạn
9. Giấy báo trúng tuyển tuyển năm 2022 theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực 01/07/2022 30/07/2022 Hết hạn
10. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2021 (Theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ) 27/08/2021 25/09/2021 Hết hạn
11. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2021 (Theo chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế) 27/08/2021 25/09/2021 Hết hạn
12. Giấy báo trúng tuyển tuyển đợt 1 năm 2021 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 26/07/2021 30/10/2021 Hết hạn
13. Giấy báo trúng tuyển tuyển năm 2021 theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực 26/07/2021 12/10/2021 Hết hạn