TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Tra cứu
1. Giấy báo trúng tuyển tuyển đợt 1 năm 2021 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 26/07/2021 30/10/2021 Hết hạn
2. Giấy báo trúng tuyển tuyển năm 2021 theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực 26/07/2021 12/10/2021 Hết hạn
3. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2021 (Theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ) 27/08/2021 25/09/2021 Hết hạn
4. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2021 (Theo chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế) 27/08/2021 25/09/2021 Hết hạn
5. Giấy báo trúng tuyển tuyển đợt 1 năm 2022 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 01/07/2022 30/07/2022 Hết hạn
6. Giấy báo trúng tuyển tuyển năm 2022 theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực 01/07/2022 30/07/2022 Hết hạn
7. Danh sách trúng tuyển vào ĐHĐN năm 2022 07/09/2022 30/09/2022 Hết hạn
8. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2023 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 16/06/2023 15/08/2022 Hết hạn
9. Tra cứu kết quả xét tuyển năm 2023 theo hình thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp HCM tổ chức 16/06/2023 15/08/2023 Hết hạn
10. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt Bổ sung năm 2023 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 07/07/2023 15/08/2023 Hết hạn