TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Nhập CMND/Căn cước công dân: