TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2024 THEO HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT

Nhập Căn cước công dân:

NV Trường Ngành Tổ hợp ĐTT ĐƯT ĐKP ĐXT Kết quả In KQ