TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN – ĐỢT ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG SAU NGÀY 27/06/2024

Nhập Căn cước công dân:

NV Trường Ngành Tổ hợp ĐTT ĐƯT ĐKP ĐXT Kết quả In KQ