TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐGNL DO ĐHQG TP HCM TỔ CHỨC

Nhập Căn cước công dân: