TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2023 THEO HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Nhập Căn cước công dân: